Hamarat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hamarat– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hamarat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tembel

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hamarat kelimesinin anlamı:

sıfat, Çalışkan, becerikli, elinden iyi iş gelen:
      “Durup dinlenmeksizin çalışan hamarat bir kadındı.” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tembel kelimesinin anlamı:

1. sıfat İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç:
      “Tembeller ve işsizler daha çok yorulurlar.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. sıfat, tıp Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ):
      “Galiba karaciğeri de tembel.” – Haldun Taner

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.