Hamle kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hamle– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hamle kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çekilme

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hamle kelimesinin anlamı:

1. isim İleri atılma, atılım, saldırış, savlet:
      “Teşebbüs, hamle, gayret, aksiyon ne demektir, bu gözü dönmüş insanlardan öğrenmek lazım.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. isim Satrançta ve damada taş sürme işi.

3. isim, spor Atak (II).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çekilme kelimesinin anlamı:

1. isim Çekilmek işi:
      “Daha düğün olmadan Hayri benim okuldan çekilmemi istedi.” – Memduh Şevket Esendal

2. isim Bir görevden, bir işten kendi isteği ile ayrılma, istifa:
      “Hesaplarını altüst etmiş, onu elli beş yaşında devlet memuriyetinden çekilmeye mecbur bırakmıştı.” – Reşat Nuri Güntekin

4. isim, jeoloji Yerin yükselmesiyle bu yeri örten deniz sularının gerilemesi, basma karşıtı.

5. isim, spor Bir boksörün veya güreşçinin herhangi bir sebeple karşılaşmayı bırakması.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.