Hanım kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hanım– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hanım kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bey, Erkek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hanım kelimesinin anlamı:

1. isim Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan:
      Ülker Hanım.

2. isim Kadın, eş:
      “Yaptığı çiçek suyunun ilk bardağını kendi içtikten sonra ikincisini hanımına getirir.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

3. isim Toplumsal durumu, varlığı iyi olan, hizmetinde bulunulan kadın:
      “Becerikli hâliyle Zeynep’e ve hanımına ait bütün işleri elinin içine almıştı.” – Halide Edip Adıvar

4. sıfat Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan:
      Hanım kadın. Hanım kız.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bey kelimesinin anlamı:

1. isim Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü:
      “Eniştem Neyyir Bey’i kimin vurduğunu ben biliyorum.” – Reşat Nuri Güntekin

2. isim Erkek özel adları yerine kullanılan bir söz:
      Bir bey sizi aradı.

4. isim As (II):
      “Gerçekten de doktora bir bey ile iki yedili gelmişti.” – Tarık Buğra

5. isim Erkek sıfatlarının hemen arkasına eklenir:
      Doktor bey. Damat bey.

6. isim Aşığın çukur yüzünün arkasındaki yumru bölge.

7. isim, tarih Küçük bir toplumun veya küçük bir devletin başkanı:
      Karaman beyi. Menteşe beyi.

8. isim, askerlik Komutan:
      Alay beyi. Uç beyi.

9. isim, eskimiş Zengin, ileri gelen kimse, bay (I).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Erkek kelimesinin anlamı:

1. isim Yetişkin adam, bay, er kişi:
      “Erkekler tekaüt olunca çocuğa dönüyorlar.” – Reşat Nuri Güntekin

3. isim Koca:
      Kadın erkeğini uğurladı.

4. isim, biyoloji Sperma oluşturan organizma.

5. sıfat, mecaz Sözüne güvenilir, mert.

6. sıfat Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı.

7. sıfat Sert, kolay bükülmez:
      Erkek demir, erkek bakır.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.