Harap kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Harap– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Harap kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bakımlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Harap kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran:
      “Mezarlığın ortasında altı adet mermer sütunlu harap bir kümbet göze çarpar.” – Sermet Muhtar Alus

2. sıfat, eskimiş Çok sarhoş.

3. sıfat, mecaz Bitkin, yorgun, perişan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bakımlı kelimesinin anlamı:

sıfat İyi bakılmış, üzerinde iyi çalışılmış:

      “Avludan atlar geçmeye başladı. Hepsi besili ve bakımlı idi.” – Tarık Buğra

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.