Harcamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Harcamak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Harcamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Biriktirmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Harcamak kelimesinin anlamı:

1. -i Bir iş görmek veya bir şey satın almak için parayı elden çıkarmak, sarf etmek:
      “İki maaşımı hastalığına harcadığım talebe, sonbaharla beraber ölmüştü.” – Sait Faik Abasıyanık

2. -i Bir şey yapmak için kullanmak, tüketmek:
      “Bir bütün günü mutfakta harcayıp çeşitli yemekler yapıyor.” – Emine Işınsu

3. -i, mecaz Birinin değer ve onurunu kırıcı bir durum yaratmak:
      “Bir delilik yaptı ve otobüsteki kız uğruna Arzu’yu harcadı.” – Muzaffer Uyguner

4. -i, mecaz Manevi yönden kötü duruma düşürmek, feda etmek:
      Çoluk çocuğu uğruna kendini harcadı.

5. -i, argo Yok olmasına, ölmesine sebep olmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Biriktirmek kelimesinin anlamı:

1. -i Toplayıp yığmak.

2. -i Bir şeyi ölçülü kullanarak artırmak, tasarruf etmek:
      “Daha önce biriktirdiğim iki buçuk liralarım fakülte kitaplarına, sözlüklere gitmişti.” – Adalet Ağaoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.