Hareketli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hareketli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hareketli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Durgun

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hareketli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik, mobilize.

2. sıfat Canlı, kıpırdak:
      “Ben olsam daha hareketli birini seçerdim ama zevkine saygı gösteriyorum.” – İhsan Oktay Anar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Durgun kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sakin:
      “Deniz masmavi, hava durgun, her taraf ılıktı.” – Refik Halit Karay

2. sıfat, mecaz Neşesiz, keyifsiz, sessiz:
      “Öteki durgun bir Anadolu köylüsü idi.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.