Hareketsizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hareketsizlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hareketsizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Faaliyet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hareketsizlik kelimesinin anlamı:

isim Hareketsiz olma durumu:

      “Bana göre ölümün en büyük vasfı durgunluk, hareketsizliktir.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Faaliyet kelimesinin anlamı:

1. isim Canlılık, hareket:
      “İstasyonda bir faaliyet vardı.” – Aka Gündüz

2. isim Çalışma.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.