Hariç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hariç– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hariç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dahil

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hariç kelimesinin anlamı:

1. isim Dış, dışarı:
      “Bu kitapların haricinde herhangi bir menfaat ummak, seraptan su ummak gibi olur.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. isim Yabancı ülke, dışarı:
      On yıl hariçte kalmış.

3. zarf Dışta kalmak üzere, dışında sayılmak üzere, müstesna:
      “Dişçi koltuğu hariç, kim bir koltuğa oturursa kendini bir şey zanneder.” – Burhan Felek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dahil kelimesinin anlamı:

1. isim İç, içeri:
      “Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.” – Atatürk

2. zarf İçinde, … ile birlikte:
      “Bütün bu insanlar, amcası dâhil tiyatroda perdenin açılmasını bekler gibidir.” – Tarık Buğra

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.