Has kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Has– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Has kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Katışık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Has kelimesinin anlamı:

1. sıfat Özgü:
      “Her medeniyet kendine has değerleri gerçekleştirerek insanlığın ortak hazinesini zenginleştirir.” – Cemil Meriç

2. sıfat Katışıksız, en iyi cinsten, saf:
      Has gümüş.

3. sıfat Hükümdara özgü olan:
      Has ahır. Has bahçe.

4. sıfat, mecaz İyi nitelikleri kendinde toplamış olan (kimse).

5. isim, tarih Başmaklık.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Katışık kelimesinin anlamı:

sıfat İçine başka şeyler karışmış olan, karışık, karma, mahlut.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.