Hasım kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hasım– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hasım kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dost

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hasım kelimesinin anlamı:

1. isim Düşman, yağı.

2. isim Bir oyun, dava veya yarışta karşı taraf:
      “O yalnız hasmıyla değil bütün sirk halkıyla güreşiyor.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dost kelimesinin anlamı:

1. isim Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı:
      “Ben giderim adım kalır / Dostlar beni hatırlasın” – Âşık Veysel

2. isim Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse, zamazingo:
      “Bir dostu vardı, belalı, çapkın bir delikanlı.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

4. isim Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse:
      Kitap dostu.

5. sıfat İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan:
      “Yüzleri tatlı, dilleri tatlı, dost insanlardı bunlar.” – Tarık Buğra

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.