Hasis kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hasis– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hasis kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Cömert

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hasis kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Cimri:
      “Hasis kadın tozu dumana katar, kıyameti koparır.” – Peyami Safa

2. sıfat, eskimiş, mecaz Bayağı, insanı küçülten, değersiz:
      Hasis menfaatler.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cömert kelimesinin anlamı:

1. sıfat Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih, ahi, bonkör:
      “Elinden gelen her iyiliği yapar, cömerttir, ikramı çok sever.” – Peyami Safa

2. sıfat, mecaz Verimli:
      “Bu ülkede toprak bir masal sultanı kadar cömert.” – Cemil Meriç

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.