Haşlamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Haşlamak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Haşlamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Okşamak, Sevmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Haşlamak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Bir şeyi kaynar suya daldırmak.

2. -i Bir şeyin üstüne kaynar su dökmek.

3. nesnesiz Suda kaynatarak pişirmek:
      “Nine yolda yerim diye iki yumurta haşladıydı.” – Halide Edip Adıvar

4. -i Kaynar sıvı bir şeyi yakmak:
      Kaynar su ayağımı haşladı.

5. -i Don, kırağı bitkilere zarar vermek.

6. -i Dalamak:
      Böcek çocuğun bacağını haşlamış.

7. -i Sızı vermek, acı vermek:
      “Omuzlarına kadar vücudun derisini haşlayan bayıltıcı yanma acısı ve dehşeti çok sürmedi.” – Peyami Safa

8. nesnesiz, mecaz Sertçe paylamak, azarlamak:
      “Recep’i kenara çekip fena hâlde haşladılar.” – Sait Faik Abasıyanık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Okşamak kelimesinin anlamı:

1. -i Sevgi, şefkat belirtisi olarak elini bir şeyin üzerinde yavaş yavaş gezdirmek veya ona hafifçe vurmak:
      “Oğlan kızın yanına geldi, saçlarını okşuyor.” – Haldun Taner

2. -i Hafifçe dokunmak:
      “Esen rüzgâr siliyor alnımdan kaderimi / Okşuyor saçlarımı, yüzümü, ellerimi” – Enis Behiç Koryürek

4. -i, mecaz Bir kimseyi hoşnut etmek:
      “Mektuplarında onun onurunu okşayacak, endişelerini hafifletecek cümleleri artırdı.” – Çetin Altan

5. -i Benzemek, andırmak, hatırlatmak:
      Bu iki sarı birbirini okşuyor.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sevmek kelimesinin anlamı:

1. -i Sevgi ve bağlılık duymak:
      “Çok az lakırtı söylediği için sevdiği arkadaşları bile kendisini iyice anlayamamışlardı.” – Ömer Seyfettin

2. -i Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek:
      “Ne kadınlar sevdim zaten yoktular / Böyle bir sevmek görülmemiştir” – Attila İlhan

4. -i Okşamak.

5. -i Yerini, şartlarını uygun bulmak:
      Bu ağaç nemli ortamı sever.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.