Hassas kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hassas– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hassas kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Vurdumduymaz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hassas kelimesinin anlamı:

1. sıfat Duyum ve duyguları algılayan:
      “Halıda kaybolan ayak seslerini evvela Peregrini’nin hassas kulakları sezdi.” – Halide Edip Adıvar

2. sıfat Duyarlı:
      “İri yarı bir adam olmakla beraber pek hassastı.” – Aka Gündüz

3. sıfat Çabuk etkilenen:
      “Düşmanın en hassas ve mühim noktası orası idi.” – Atatürk

4. sıfat En küçük değerleri, incelikleri dahi algılayabilen:
      Bu laboratuvarda hassas ölçümler yapılıyor.

5. sıfat Yapımı ve bakımı özen isteyen, aksamadan çok doğru çalışan, kesin ölçüler gerektiren işlerde kullanılan (alet):
      Hassas terazi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vurdumduymaz kelimesinin anlamı:

sıfat Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz, duvar yüzlü:
      “Ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.