Hasta kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hasta– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hasta kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sağlam, Dinç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hasta kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimse, rahatsız:
      “Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. sıfat, mecaz Aşırı düşkün, tutkun:
      Maç hastası.

3. sıfat, argo Parasız, züğürt.

4. sıfat, teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sağlam kelimesinin anlamı:

1. sıfat Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil:
      “En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı.” – Falih Rıfkı Atay

2. sıfat Zarar görmemiş, bozulmamış:
      “Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum.” – Hamdullah Suphi Tanrıöver

4. sıfat Güvenilir, mevsuk.

5. sıfat Gerçek, inanılır bir temeli olan:
      “Böyle sağlam adı nereden bulacaksın.” – Memduh Şevket Esendal

6. zarf, halk ağzında (sa’ğlam) Her hâlde, muhakkak:
      “Sağlam bu gece perilere karıştım gitti.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dinç kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana:
      “Kısa kesilmiş çember sakallı, iri ağızlı, yetmişlik, dinç bir ihtiyar.” – Memduh Şevket Esendal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.