Hastalık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hastalık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hastalık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sağlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hastalık kelimesinin anlamı:

1. isim Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı.

2. isim Ruh sağlığının bozulması durumu.

3. isim Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk:
      Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur.

4. isim, mecaz Aşırı düşkünlük, tutku:
      Temizlik hastalığı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sağlık kelimesinin anlamı:

1. isim Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet:
      “Ayrıca bu dönemde seyircinin haklarını ve sağlığını korumak amacıyla bir de tiyatro yönetmeliği hazırlanmıştır.” – Metin And

2. isim Sağ, canlı, diri olma durumu:
      “Hatta kilise yetkilileri onun sağlığından endişeye düştüler.” – İhsan Oktay Anar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.