Havadar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Havadar– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Havadar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Havasız, İzbe

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Havadar kelimesinin anlamı:

sıfat, Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç:
      “Yüksek, havadar, nezaretli bir ev.” – Sermet Muhtar Alus

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Havasız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Havası olmayan, hava almayan.

2. sıfat Havası iyi veya yeterli olmayan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İzbe kelimesinin anlamı:

1. sıfat Basık, loş, nemli, kuytu (yer):
      “Bir sırrı sürüklüyor terlikler pıtır pıtır / İzbe sofalarında izbe sofalarında” – Necip Fazıl Kısakürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.