Havas kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Havas– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Havas kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Avam

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Havas kelimesinin anlamı:

1. isim, eskimiş Nitelikler, özellikler.

2. isim, eskimiş Kendilerini halktan ayrı ve üstün sayan, kendilerinde bir tür ayrıcalık gören kimseler, avam karşıtı:
      “Bu zihniyette olan avam değildi, bilhassa havas denilen insanlar böyle düşünüyordu.” – Atatürk

3. isim, eskimiş İleri gelenler, seçkinler:
      “Padişah, vükela ve havassını toplayarak bu kanun hükümlerine riayet edeceğini ve ettireceğini bildirmiştir.” – Cemil Meriç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Avam kelimesinin anlamı:

isim, Alt tabaka, havas karşıtı:

      “Bu zihniyette olan avam değildi, bilhassa havas denilen insanlar böyle düşünüyordu.” – Atatürk

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.