Havasız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Havasız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Havasız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Havadır

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Havasız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Havası olmayan, hava almayan.

2. sıfat Havası iyi veya yeterli olmayan.

3. sıfat, mecaz Göz alıcı, çekici olmayan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Havadır kelimesinin anlamı:

sıfat Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç:

      “Yüksek, havadar, nezaretli bir ev.” – Sermet Muhtar Alus

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.