Haya kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Haya– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Haya kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Utanmazlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Haya kelimesinin anlamı:

isim, Utanma duygusu, utanç, utanma, sıkılma.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Utanmazlık kelimesinin anlamı:

isim Utanmaz olma durumu, yüzsüzlük, arsızlık:
      “Hicap bir ayıp; utanmazlık, sıkılmazlık, yılışıklık bir meziyet oldu.” – Burhan Felek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.