Hayır Dua kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hayır Dua– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hayır Dua kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İnkisar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hayır Dua kelimesinin anlamı:

isim, din bilgisi

Bir kimsenin iyiliğini isteyen dua:
      “Arkalarından bakan gülümsemen hayır duan oldu onlara.” – Arif Nihat Asya

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İnkisar kelimesinin anlamı:

1. isim, eskimiş Kırılma.

2. isim, eskimiş Gücenme, gönlü kırılma.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.