Hayır kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hayır– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hayır kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Evet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hayır kelimesinin anlamı:

1. edat “Yok, öyle değil, olmaz” anlamlarında onamama, inkâr bildiren bir söz:
      Para var mı? -Hayır. -Yorgun musunuz? -Hayır.

2. edat Olumsuz cümlelerde anlamı pekiştiren bir söz:
      “Hayır, zaferimiz bir masal olmayacak.” – Falih Rıfkı Atay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Evet kelimesinin anlamı:

1. edat “Öyledir” anlamında kullanılan bir doğrulama veya onaylama sözü, olur, oldu, peki, tamam, ya, beli, ha, he:
      “Evet, bu bahsin en canlı noktası buradadır.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. edat Olumlu cümlelerde anlamı pekiştiren bir söz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.