Hayırlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hayırlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hayırlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yararsız

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hayırlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yararı, hayrı olan:
      “Dualarında hep hayırlı, dindar evlat isterdi.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat Uğurlu, iyi, güzel:
      “Ekrem daha önceden durumu annesine yazmış, bu hayırlı iş için önayak olmalarını istemiş.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yararsız kelimesinin anlamı:

sıfat Yarar sağlamayan, yararı olmayan, işe yaramayan, yarayışsız, faydasız, nafile, avantajsız.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.