Hayırsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hayırsız – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hayırsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yararlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hayırsız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yararı olmayan, hayrı olmayan:
      Hayırsız evlat.

2. sıfat Sevgi ve bağlılığını yitiren, vefasız:
      “Ne olduğu bilinmeyen hayırsız bir nişanlıyı beklermiş.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yararlı kelimesinin anlamı:

sıfat Yarar sağlayan, yararı olan, yarayışlı, faydalı, nafi, avantajlı:
      “Anlattıklarınız benim için çok yararlı.” – Ahmet Ümit

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.