Haylaz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Haylaz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Haylaz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Uslu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Haylaz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta:
      “Gelene geçene dilini çıkarır, edepsiz, haylaz bir çocuktu.” – Sait Faik Abasıyanık

2. sıfat Çalışma gücü varken çalışmayan, aylaklık eden, yaramaz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uslu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı:
      “Uslu ve çekingen huyum ne kendimi ne de nafakamı herhangi bir sert hareketle savunmaya asla müsait değildi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. zarf Uysal bir biçimde.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.