Hayli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hayli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hayli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Az

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hayli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok:
      “Akşamları Zeyno, çeşme başında hayli zor bir duruma düşüyordu.” – Halide Edip Adıvar

2. zarf (ha’yli) Oldukça:
      “Zaten şimdi artık öğrencilerden hayli uzakta kalmış bulunuyorum.” – Adalet Ağaoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Az kelimesinin anlamı:

1. sıfat Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı:
      “Heykel konularının parmakla sayılacak kadar az olduğunu ileri sürüyordu.” – Bedri Rahmi Eyuboğlu

2. zarf Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.