Hayvani kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hayvani– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hayvani kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Beşeri

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hayvani kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hayvansal:
      “Hayvani protein alamayan yerlerde, bu yol ile fakir fukaraya et yedirebilmek imkânı hazırlanmıştır.” – Burhan Felek

2. sıfat, eskimiş Hayvanca:
      “Hele birlikte öleceği kimseleri düşündükçe bu hayvani isyanı büsbütün şiddetleniyor, âdeta azgın bir hâl alıyordu.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Beşeri kelimesinin anlamı:

1. sıfat İnsanoğlu ile ilgili:
      Beşerî ilişkiler.

2. sıfat, mecaz Bedensel, bedenle ilgili:
      “O kadar fena başım ağrıyordu ki beşerî kısmını hissedemez gibiyim.” – Halide Edip Adıvar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.