Hazır kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hazır– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hazır kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ismarlama

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hazır kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya:
      “Her şey emre müheyya, hazır bir vaziyette bekliyor.” – Esat Mahmut Karakurt

2. sıfat Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş:
      Yemek hazır, buyurun.

3. sıfat Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı:
      Hazır elbise. Hazır ayakkabı.

4. zarf Bir işi yapmak için gereken her şey tamamlanmış olarak:
      “İçindeki her şeyle birlikte dünyayı fethetmeye artık kendilerini hazır hissediyorlardı.” – İhsan Oktay Anar

5. zarf Fırsattan yararlanarak:
      “Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ismarlama kelimesinin anlamı:

1. isim Ismarlamak işi, sipariş.

2. sıfat Ismarlanarak yaptırılan, sipariş edilen, hazır karşıtı:
      Ismarlama ayakkabı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.