Hazzetmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hazzetmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hazzetmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İkrah

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hazzetmek kelimesinin anlamı:

-den Hoşlanmak:

      “Kasaba içinde Kadı İbrahim Efendi’den hazzeden kimse yoktu.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İkrah kelimesinin anlamı:

1. isim, eskimiş Tiksinme, iğrenme.

2. isim, eskimiş İsteği dışında bir şey yaptırma.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.