Hep kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hep– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hep kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hiç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hep kelimesinin anlamı:

1. zarf Hiçbiri dışta tutulmamak veya eksik olmamak üzere, bütün, tüm olarak.

2. zarf Sürekli olarak, her zaman, daima:
      “Hep böyle canına yandığımın, hep geç kalırım, hep treni kaçırırım.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hiç kelimesinin anlamı:

1. zarf Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştiren bir söz:

      “Hapishane yarı tımarhanedir, hiç şaşmayın.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. zarf Soru cümlelerinde belirsiz bir zamanı anlatan bir söz:
      Hiç ava gittiniz mi?

4. isim Boş, değersiz, önemsiz olan şey veya kimse:
      Bir hiç için darıldı. O benim gözümde hiçtir.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir