Hesap Kelimesinin doğru kullanımı ve anlamı

? ? ? ? ?

Hesap nasıl yazılır tdk, Hesap anlamı tdk, Hesap nedir,

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hesap– kelimesinin doğru kullanımı, nasıl yazılması gerektiğini ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız.

“Hesap mı?” yoksa “Hesab mı?” Nasıl Yazılır? en çok akıllara takılan soru bu olmalı. Artık bu sizin için bir soru olmayacak çünkü doğrusunu bugün öğrenmiş olacaksınız 🙂

Bu kelimenin telaffuz edilişi genellikle Hesab şeklinde yanlış telaffuz ediliyor. -Kelime için doğru kullanım-ı Hesap olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü doğru kullanımını bu olmalıdır.

Hesab (-Kelime için yanlış kullanım-)

Hesap ✓ (-Kelime için doğru kullanım-)

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hesap kelimesinin anlamı:

(hesa:bı), Arapça ḥisāb

1. isim Aritmetik.

2. isim Matematiksel işlem.

3. isim Alacaklı veya borçlu olma durumu:
Al eline kalemi, şu benim hesapları görüver.” – Sait Faik Abasıyanık

4. isim Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt, hesap pusulası, adisyon:
Bu hesapların dökümlerini alıp sizlere vereceğim.” – Nazlı Eray

5. isim Oranlama, tahmin:
      Evdeki hesap çarşıya uymaz.

6. isim Bir girişimin, bir işin başarıya ulaşması için alınan önlemlerin bütünü:
Harbe nasıl, niçin ve ne hesapla girmiştik?” – Falih Rıfkı Atay

7. isim Tutum, durum, anlayış:
İnsana daha insanca ortamlar yaratmak için bütün hesaplarımız.” – Azra Erhat

8. isim, ekonomi Bankadaki işlemlerin yapılabilmesi için kişi, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenen çizelge.

Kelimenin örnek kullanımı aşağıda ki gibi olmalıdır:

“Bu hesapların dökümlerini alıp sizlere vereceğim.” – N. Eray