Hesaplı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hesaplı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hesaplı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Pahalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hesaplı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik:
      Hesaplı bir alışveriş.

2. sıfat Parasını ölçülü harcayan, tutumlu:
      Hesaplı adam.

3. sıfat, mecaz Ayrıntılarıyla düşünülüp tasarlanmış, planlı, rasyonel:
      “Servetini, bu çalışması, bu hesaplı yaşayışıyla yaptığı kanısındaydı.” – Necati Cumalı

4. sıfat, mecaz Ölçülü davranan, ölçülü:
      “Sana şu aşağıda yazacaklarıma ciddi, hesaplı, zeki olmayı kararlaştırdığım sabahların birinde başlamıştım.” – Sait Faik Abasıyanık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Pahalı kelimesinin anlamı:

sıfat  Fiyatı yüksek olan, ucuz karşıtı:
      “Ana kız ikisini de sevinçlerinden çıldırtacak kadar ağır, pahalı hediyeler getirmişti.” – Refik Halit Karay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.