Hesaplılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hesaplılık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hesaplılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İsraf

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hesaplılık kelimesinin anlamı:

isim Hesaplı olma durumu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İsraf kelimesinin anlamı:

isim, (isra:fı), Arapça isrāf

Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık:
      “İsraf ve sefahat içinde yaşamaya başlamıştı.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.