Hileci kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hileci– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hileci kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dürüst

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hileci kelimesinin anlamı:

sıfat Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr, dolmacı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dürüst kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru (kimse):
      “Dürüst bir insan, inansa da inanmasa da mefhumları yerli yerinde kullanmak borcundadır.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. sıfat, mecaz Kurallara uygun, yanlışsız:
      “İyi giyinmek her zaman dürüst bir zevk ifade etmez.” – Halide Edip Adıvar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.