Hıncahınç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hıncahınç– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hıncahınç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bomboş

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hıncahınç kelimesinin anlamı:

zarf, Ağzına kadar, tıka basa:
      “Kaldıkları otelin karşısındaki kahve her gece hıncahınç dolu.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bomboş kelimesinin anlamı:

sıfat, Büsbütün, tamamen boş:
      “Güneşin doğacağı tarafa giden yol bomboştu.” – Ömer Seyfettin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.