Hırçın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hırçın– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hırçın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Uysal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hırçın kelimesinin anlamı:

1. sıfat Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse):
      “O engin denize benzersin ki yavaş yavaş coşar ve coşunca da pek hırçın olursun.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

2. sıfat Tiz, öfkeli (ses).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uysal kelimesinin anlamı:

1. sıfat Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı:
      “Kadın uysal olduğu zaman kuvvetlidir.” – Aka Gündüz

2. zarf Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı bir biçimde:
      “Ona vefasızlıkta biraz düşünceli davranmayı yararlı buluyor, yalnızca bulduklarında yeni başkana pek uysal davranıyorlardı.” – Memduh Şevket Esendal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.