Hırgür kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hırgür– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hırgür kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Geçim

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hırgür kelimesinin anlamı:

isim Geçimsizlik, kavga:
      “Tiyatrocular arasında hırgür eksik olmaz ama her şey sonunda tatlıya bağlanır, bilmez misin?” – Attila İlhan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Geçim kelimesinin anlamı:

1. isim Geçinme işi, geçinme araçları, geçinme, maişet:
      “Geçimini dülgerlikle sağlardı.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. isim Anlaşma, uyum:
      Aralarında geçim yok.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.