Hızlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hızlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hızlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yavaş

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hızlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çabuk, seri, süratli:
      “Bir akşamüzeri her zamanki hızlı adımlarla geldi.” – Ayla Kutlu

2. zarf Güç kullanarak:
      Hızlı vurmak.

3. zarf Çabucak:
      “Bünyamin, gücünün yettiği kadar hızlı yürüyüp Haliç’e indi.” – İhsan Oktay Anar

4. sıfat, mecaz Uçarı, çapkın, hovarda:
      “Doludizgin, bir bekârlığın tam tadını çıkaran, renkli, değişken, hızlı bir yaşam sürüyordum.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yavaş kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hızlı olmayan, ağır, çabuk karşıtı:
      Yavaş bir yürüyüş.

2. sıfat Yumuşak huylu, yumuşak başlı:
      Yavaş adam. Yavaş at.

4. zarf Alçak, hafif bir biçimde:
      “Yavaş tut, içinde kırılacak eşya var.” – Memduh Şevket Esendal

5. zarf Hızlı olmayarak:
      Yavaş vurdu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.