Hoşlanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hoşlanmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hoşlanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Beğenmemek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hoşlanmak kelimesinin anlamı:

-den Hoşuna gitmek, hoş bulmak, hazzetmek, sevmek:
      “Annesi o tarz yaşayıştan hoşlanır mı?” – Ahmet Muhip Dranas

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Beğenmemek kelimesinin anlamı:

1. kuşku duymak, kuşku ile karşılamak:
      Ben bu işin sonunu beğenmiyorum.

2. küçümsemek, hor görmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.