Hoşnut Etmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hoşnut Etmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hoşnut Etmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Acıtmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hoşnut Etmek kelimesinin anlamı:

memnun etmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Acıtmak kelimesinin anlamı:

1. -i Acılık vermek:
      Karabiber yemeği acıttı.

2. -i Ağrı, sızı duyulmasına sebep olmak:
      “Bilmem neden, her iskarpin ayaklarımı acıtıyor.” – Peyami Safa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.