Hücum kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hücum – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hücum kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Geri çekilmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hücum kelimesinin anlamı:

1. isim Saldırı:
      “Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı / Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı” – Yahya Kemal Beyatlı

2. isim Üşüşme, bir yere toplanma.

3. ünlem “İleri” anlamında kullanılan bir seslenme sözü.

4. isim, mecaz Sert eleştiri:
      Sözleri gazetelerin hücumuna yol açtı.

5. isim, spor Gol atmak veya sayı kazanmak amacıyla yapılan akın, hamle.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Geri çekilmek kelimesinin anlamı:

karıştığı bir işi sürdürmekten veya sürdürenler arasında bulunmaktan vazgeçmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.