Hükümsüz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hükümsüz – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hükümsüz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Geçerli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hükümsüz kelimesinin anlamı:

sıfat Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış:

      Bu yasa hükümsüzdür.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Geçerli kelimesinin anlamı:

1. sıfat, hukuk Yürürlükte olan, uygulanan, meri, muteber.

2. sıfat, mecaz Beğenilen, tutulan:
      “Söylediklerim kuşkusuz genel anlamda geçerli.” – Adalet Ağaoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.