Hünersiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hünersiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hünersiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bilgili

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hünersiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hüneri olmayan (kimse):
      null

2. sıfat Hünerle yapılmayan, hüner istemeyen.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bilgili kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bilgi sahibi olan, malumatlı, malumattar, malumat sahibi, haberli:
      “Ama iyiler, bilgililer, yetenekliler nerede idi?” – Tarık Buğra

2. zarf Bilgiye dayalı bir biçimde:
      “Her konuda rahat, bilgili konuşurdu kalemi.” – Yusuf Ziya Ortaç

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.