Hususi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hususi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hususi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Genel, Umumi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hususi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Özel:
      “Kadıköy vapurunun hususi kamarasında, boyları birer metreyi aşmayan bir müvezzi kalabalığı kaynaşıyor.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. zarf Özel olarak, özel bir biçimde:
      “Annemle babam dört gün içinde üç defa hususi konuştular.” – Aka Gündüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Genel kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi:
      Genel seçim. Genel tarih.

2. sıfat Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan:
      “Söylediklerim kuşkusuz genel anlamda geçerli.” – Adalet Ağaoğlu

4. sıfat Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne):
      Genel kitaplık.

5. sıfat Bir genelleme sonucunda elde edilen:
      Genel düşünce.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Umumi kelimesinin anlamı:

sıfat, Genel:
      “Hükümdarların yumuşak kalpliliğini zaaf sayan umumi hüküm belki de haklıdır.” – Cemil Meriç

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.