Hüzünlü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Hüzünlü– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Hüzünlü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sevinçli, Şen

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hüzünlü kelimesinin anlamı:

sıfat Gönle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan, hazin:
      “Bir şey söylemeyerek hüzünlü bir hâlde gazetesinin başka sütunlarına geçer.” – Abdülhak Şinasi Hisar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sevinçli, Şen kelimesinin anlamı:

sıfat Sevinci olan ve sevinç veren, mesrur:
      “Bu kederi dağıtmak için ha bire sevinçli türküler söylüyordu.” – Yaşar Kemal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.