Huzur kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Huzur– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Huzur kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Endişe

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Huzur kelimesinin anlamı:

1. isim Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç:
      “Fakat böyle bir zevk ve huzurun devam ve bekası olamaz.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. isim Ön, yan, kat, makam, yamaç:
      “Ertesi sabah tutukluyu huzuruna çağırtıp ona düşüncesini söylediğinde hiç beklemediği bir karşılık aldı.” – İhsan Oktay Anar

3. isim, eskimiş Bir yerde bulunma:
      Bu sorunun konuşulması için sizin huzurunuz şarttır.

4. isim, eskimiş Padişah katı:
      Huzura çıkmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Endişe kelimesinin anlamı:

1. isim Tasa, kaygı:
      “Bir kayıkta boş kalan son yere atlayıp Galata’ya geçerken kafası hem umut hem de endişeyle doluydu.” – İhsan Oktay Anar

2. isim Kuşku.

4. isim Düşünce:
      “Hiç olmazsa kızının okuma masraflarını çıkarmak endişesiyle yukarıdaki odalardan birini kiraya vermeyi düşünmüşlerdi.” – Kemal Bilbaşar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.