Huzursuzluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Huzursuzluk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Huzursuzluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Baysal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Huzursuzluk kelimesinin anlamı:

1. isim Huzursuz olma durumu:
      “Onlar bu davranışlarıyla geçmişte sadece huzursuzluk yarattı.” – Necati Cumalı

2. isim Huzursuzca davranış:
      “Oysa verdiğim her söz, içini rahatlatmak şöyle dursun, huzursuzluğunu bir kat daha artırdı sanki.” – Elif Şafak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Baysal kelimesinin anlamı:

sıfat Huzur ve refah içinde olan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.