İç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İç– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dış

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İç kelimesinin anlamı:

1. isim Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı:
      “Deniz gecenin içinde, gece denizin içindedir.” – Çetin Altan

2. isim Oyuk şeylerin boşluğu.

3. isim Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta:
      Tahtanın içi çürümüş.

4. isim Nesnelerin veya kimselerin arasında bulunan nesne veya kimse, ara.

5. isim Ten ile dış giysiler arası:
      “Boynumda kalın yün atkı, içimde çift kat fanila, gene de titriyorum.” – Erhan Bener

6. isim Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm:
      Ekmek içi. Ceviz içi.

7. isim Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım.

8. isim Mide, bağırsak, karın:
      İçi bulanmak. İçi sürmek.

9. isim Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri:
      “İçimizdeki sevinçleri, kederleri paylaşacak insan nerede?” – Sait Faik Abasıyanık

10. isim Bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan:
      Yurt içi ulaşım. Şehir içi haberleşme. Aile içi ilişkiler.

11. isim Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım.

12. sıfat Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan:
      “İç kapının perdesi yanlara doğru açıldı.” – Peyami Safa

13. sıfat İnsanın manevi varlığıyla ilgili olan:
      İç dünyamız.

14. isim, mecaz Muhteva.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dış kelimesinin anlamı:

1. isim Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı:
      “Hafta sonunda şehrin dışına çıkıyoruz.” – Ahmet Haşim

2. isim Bir konunun kapsamına girmeyen şey.

4. isim Bir kimsenin görünüşü, durum ve davranışları.

5. isim Bireyin ötesinde bir varlığı olan:
      Dış dünya.

6. sıfat Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan:
      “Bayram vali konağının dış kapısında, ellerini yine önünde kavuşturmuş taş gibi dimdik duruyordu.” – Ayşe Kulin

7. sıfat Yabancı ülkelerle ilgili:
      Dış siyaset. Dış ilişkiler.

8. isim, sinema, televizyon Açık havada geçen sahneleri içine alan çekim.

9. isim, spor Bazı top oyunlarında karşı takım oyuncularının vuruşuyla topun kalenin bulunduğu taraftan dışarı çıkması, aut.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.