İçtima kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İçtima – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İçtima kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dağılma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İçtima kelimesinin anlamı:

1. isim, askerlik Askerlerin silahlı ve donatılmış olarak toplanmaları.

2. isim, gök bilimi Kavuşum.

3. isim, eskimiş Toplanma, toplantı:
      “Bu gece mühim ve gizli bir içtima var.” – Esat Mahmut Karakurt

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dağılma kelimesinin anlamı:

1. isim Dağılmak işi:
      “Annemle babamın dökülüp dağılmaya hazırlanan karyolaları da buradaydı.” – Ayla Kutlu

2. isim, askerlik Sınırlı bölgelere toplanmış birlik, gereç ve kuruluşların düşman saldırısına karşı daha iyi korunmalarını sağlamak amacıyla birbirlerinden uzaklaştırılmaları.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.