İdmanlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İdmanlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İdmanlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ham

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İdmanlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat İdman yaparak çeviklik kazanmış olan (kimse), antrenmanlı.

2. sıfat, mecaz Herhangi bir şeye alışmış ve onu yadırgamaz duruma gelmiş olan (kimse):
      “İkimiz de yaş farkına rağmen idmanlı, eli yatkın adamlardık.” – Refik Halit Karay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ham kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yenecek kadar olgun olmayan (meyve), olmamış:
      Ham elma.

2. sıfat İşlenmemiş (madde):
      Ham petrol.

4. sıfat, mecaz Gerçekleşme kolaylığı veya imkânı olmayan:
      Ham teklif.

5. sıfat, mecaz Kaba, toplum kurallarını bilmeyen, incelmemiş:
      Ne ham adam!

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.