İffet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İffet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İffet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ahlaksız

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İffet kelimesinin anlamı:

1. isim Cinsel konularda ahlak kurallarına bağlılık, sililik.

2. isim Namus.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ahlaksız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ahlak kurallarına uymayan.

2. sıfat, mecaz Dürüst davranmayan, kötü huylu, terbiyesiz:
      “O ahlaksız insanların arasında bu çocuk nasıl rahat eder.” – Peyami Safa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.